Categories

Informació

La importància del joc

Què aporta el joc en el desenvolupament del nen/a?

  • El desenvolupament cognitiu

Li permet entendre el seu entorn i adquirir el pensament.

 

  • El desenvolupament social

Li permetrà compartir el joc amb els altres (iguals i adults) afavorint les relacions entre aquests.

 

  • El desenvolupament emocional

A part de l’equilibri emocional que el joc produeix en si mateix, el nen/a imitarà les emocions dels altres en els seus jocs i traslladarà les seves pors, inquietuds, alegries a les joguines.

 

  • El desenvolupament motor

Millorarà tant la motricitat fina (imprescindible per escriure), com la gruixuda (caminar, còrrer, saltar, ...). També exercitarà  la coordinació ull-mà.

 

Paper de les famílies davant del joc

El Joc permet crear vincles socioafectius entre pares i fills. Amb el joc els pares també podran conèixer les habilitats i/o limitacions dels nens/es, saber els seus gustos, les seves pors i les seves reaccions davant de l’èxit i del fracàs.

NO es pot oblidar la satisfacció dels nens/es al jugar amb els adults, ja que se senten estimats i els hi dona seguretat i confiança; factors tan importants pel desenvolupament integral de la persona.

És molt important que no sempre sigui l’adult el que dirigeix el joc, sinó que el nen/a pugui desenvolupar la creativitat i ser el guia del joc.